Partner

   
 

 

 

Dragon Culture Europe

Qiu Ping Lin & Yan Long Li

http://www.dragonculture.de

 

YONGNIAN TAIJIQUAN ASSOCIATION EUROPE

Yang Zhen He

China Yongnian Holy Origin Of Yang Stile Taijiquan

http://www.taijiyangzhenhe.com/

 

  

 

 

Deutscher Dachverband für Qigong und Taijiquan e.V.

http://www.ddqt.de

 

 Taijiquan und Qigong Journal

http://www.ddqt.de